Eva & Sven Sognevik Eva & Sven Sognevik


Anmälan och villkor. 

  • Observera att din anmälan är bindande.
  • Det innebär att från det att du skickat din anmälan fram till 15 dagar innan kursstart debiteras den avbokade kursen med halv kursavgift.
  • Debitering hel kursavgift: Vid senare avbokning ( 14 - 0 dagar innan kursstart ).  
  • Hittar du likvärdig ersättare innan kursstart för den anmälda kursen återfås kursavgiften  då ersättaren har betalt sin kursavgift.  
  • Vid avbokning senast 1 vecka innan påbörjad kurs pga påkommen sjukdom med uppvisat veterinärintyg återfås inbetald kursavgift. Därefter återfås halv kursavgift.
Strikt hundägaransvar gäller, dvs att ingen extra försäkring har tecknats för hundägare eller din hund.


Anmälan skickas helst via nedan formulär. Skickas den via mailadressen nedan ska alla uppgifter ingå. 

  1. Önskad kurs och angivet kursnummer
  2. I rutan för meddelande: Ditt namn, adress, tel, e-postadress. Hundens namn / ras / ålder. Eventuella tidigare kurser


Anmälan till Evas hundkurser:
skickas till:  eva@sognevik.se.

 Anmälan till Svens vallhundskurser:
skickas till:  sven@sognevik.se                                                   


Alternativt skicka iväg nedan formulär ( ifyllt med ovan uppgifter ):