Eva & Sven Sognevik Eva & Sven Sognevik


Anmälan:  skickas via mail alternativt i nedan formulär

  • Observera att din anmälan är bindande.
  • Det innebär att från det att du skickat din anmälan fram till 15 dagar innan kursstart debiteras den avbokade kursen med halv kursavgift.
  • Vid senare avbokning ( 14 - 0 dagar innan kursstart ) debiteras hel kursavgift. 
  • Hittar du likvärdig ersättare till den anmälda kursen återfås kursavgiften då ersättaren har betalt sin kursavgift.  
  • Vid avbokning senast 1 vecka innan påbörjad kurs pga påkommen sjukdom med uppvisat veterinärintyg återfås inbetald kursavgift. Därefter återfås halv kursavgift.


Ange i mailet / formuläret:

  1. Önskad kurs och angivet kursnummer
  2. Ditt namn, adress samt telefonnummer & e-postadress
  3. Hundens namn / ras / ålder
  4. Eventuella tidigare kurser


Anmälan till Evas hundkurser:
skickas till:  eva@sognevik.se.

 Anmälan till Svens vallhundskurser:
skickas till:  sven@sognevik.se                                                   


Alternativt skicka iväg nedan formulär ( ifyllt med ovan uppgifter ):