Kursverksamheten tar paus vintertid, och återkommer i vår
( mars/april.
Året om erbjuds privatträning  .
Se all info nedan! 

Se foton och filmer från kurserna:  https://www.facebook.com/evasognevikhundkurser.
Kursanmälan ( se under flik "anmälan och villkor" ) ange ALLTID kursens namn samt kursnummer, ras/kön & födelsedatum, tel.nr samt adress.
Kursinnehåll: se under fliken "kursbeskrivningar".
Utskickslista: 
Har du gått kurs i Frösunda och saknar utskick om kurser och månadsträffar, maila din mailadress till eva@sognevik.se.

Månadsträffar 
med hundträning, fika & lite lek.

Pris: 200:-/hund/månadsträff. 
(
 fler hund(ar) med samma förare:
rabatt 100:-/hund ).
Anmäl via mail till eva@sognevik.se till varje enskild träff. Är du ute i god tid har du större chans att komma med. Ange ditt  & hundens namn och datum för träffen, samt ev. medföljande.  

23:099: Årets sista!  Söndag 12/11 kl.11.00.
T.o.m. 11/11 är det 20 hundar anmälda, så bara enstaka plats kvar. 
Varje träff är på ca 2,5 timme och olika hundar deltar vid varje tillfälle, vilket ger tillfälle till mycket social träning.  Vår promenad går över skogsstigar och fält där nyttiga och roliga träningsmoment läggs in efter hand, även stunder av  hundlek. Vihar alltid en härlig stämning och på en fin plats tar vi en fikapaus, så TA ALLTID MED FIKA i ryggan. 
Medföljande familjemedlemmar följer med utan kostnad.

OBS! Träffarna riktar sig till de hundar som går/gått kurs/väntar på kurs i Frösunda. Om plats finns är även hundar som varit här på privattträning välkomna efter ett "okay" av mig. Maila mig!

Valp & unghundskurs
Vardagslydnad steg 1       Grunden till allt!              

Mycket innehållsrik & uppskattad  grundkurs fr. 10 veckor och uppåt. Även för unghundar/vuxna hundar som behöver repetera grunder.   
5 ggr/13 klocktim
Pris 2.650:-

Avslutad:
23:10 Mars-april  ( full )
23:11 Mars-april ( full )
23:12 Sept ( full )
23:13 Sep-okt (full)


STEG 1 Kurs nr. 24:10            
Prel start 23/3 alt. 13/4 

Anmälningar mottages

 Vardagslydnad steg 2   
Fortsättninskurs

5 ggr/ 13 tim
Pris: 2.600:- 

Avslutad: 
23:20 Mars-maj ( full )
23:21 Maj-juni ( full)
23:22 Sep-okt (full)


STEG 2 Kurs nr. 24:20
Prel start 24/3              

Anmälningat mottages

Vardagslydnad steg 3  
byggnadskurs A
4 ggr / 10 tim 
2.200:-

Avslutad:  

23:20 April - maj ( kombi 3 & 4 )  
23:21 Aug-sep 

Kurs återkommer vår- 24

Vardagslydnad steg 4 
Påbyggnadskurs B
4 ggr/10 tim
Pris: 2.250:
-
Kurs ev - vår 24

TUNNEL-KUL / SUPERKUL.
Mååååånga roliga banor bestående av endast tunnlar kommer möta dig. Alla tunnelglada hundar, oavsett ålder som kan jobba lösa med sin förare kommer uppskatta detta! Upplägget anpassas till respektive hund & förare. 
- För nybörjarhunden & den äldre hunden som gillar tunnlar men inte hoppa så är detta både bra och roligt. - För den mer erfarne ät det uppskattade tillfällen att träna på banor,  hundens tunnelsug samt egen handling.  
En hund är i taget på banan, och vi kommer växla mellan enkla roliga och lite mer kluriga/skojiga och korta / längre banor,  som alla finns "uppdukade". 
Det som väntar alla är 2 ROLIGA TIMMAR som bjuder på rörelse, frisk luft & skön glad stämning samt även en uppskattad gemensam fika-paus
.
Pris för varje enskilt tillfälle:  400:- per hund
Önskar du "egen" plats för ytterligare familjehund: 100:- rabatt/hund. 
ANMÄL I GOD TID, dessa tillfällen brukar bli fulltecknade ( max 8 st ) med kölista. 
Avslutade:
23:81 Ti 18/4 ( full )
23:82 Sö 7/5  ( full )
23:83 Ti 30/5 (full )
23:84 Sö 24/9
23:85 Sö 8/10 (full)
23:86 Sö 22/10 (full)


 Återkommer i vår
Kombinerad 
Miljöträning samt 
Pre-agilitykurs

Det här är en rolig kurs som passar alla, både den yngre och den äldre hunden.  
Inledningsvis ligger fokus på miljöträning, dvs.du möts av "banor" där hunden, med ditt stöd, får balansera, gå högt, gå på olika/ rörliga/ vippande underlag. Efterhand lägger vi till olika agilityhinder & tunnlar. Tilliten & samarbetet mellan dig och din hund fördjupas samtidigt som din hunds självförtoende stärks och ni kommer ha riktigt roligt tillsammans!   Hundarna får nyttig 
koordinations- och störnings-träning och kursen är en ypperlig förberedelse inför agility-kurs steg 1. 
Hundarna är mest kopplade.
Gärna
 2 förare/hund.  
Pris: 1600:-/3 ggr/ 8 tim.

Nästa kurs  vår-24
Agility grund Steg 1.
MYCKET INSPIRERANDE GRUNDKURS 
För dig som är sugen på att prova agility och få en bra och pedagogiskt start. Vi inleder kurstillfällena med att gemensamt träna på förarkontakten,  vilket underlättar då alla därefter succesivt introduceras på hopphinder, tunnlar, gungbräda, däck och balans-hinder.
Rekommenderas 2 förare till de ovana hundarna samt att din hund ska kunna arbeta lös.  
Hindrena läggs efterhand samman till roliga serier och enklare banor, och vips har intresset skapats! 
En bra förberedelse inför kursen är Miljöträningskursen.
Pris: 1600:-/ 3 ggr/ 8 tim
Avslutad: 23:96 ( full )


Återkommer vår -24 
Agility steg 2
FORTSÄTTNINGSKURS
För dig som har upplevt hur roligt agility är och  har en hund som kan träna lös. 
Vid varje kurstillfälle möts du av färdigbyggda banor 
som har karaktären av "lingon & blåbär", dvs roliga, lärande och lite kortare banor. Vi tränar mer på slalom, däck och balanshindret samt går igenom grundläggande byten och din handling. 
Denna roliga kurs kan du gå flera gånger för att träna upp hindersäkerheten och ert samarbete eller som rolig aktivering. 
När du känner att agility är superroligt och vill gå vidare så anmäler du dig till  banträningskursen.
  

Pris: 1500:- / 3 ggr / 7 tim
Avslutad: 23:95 sept-23 ( full )

Återkommer vår -24 
BANTRÄNING & handling
Något man aldrig kan få nog av är BANTRÄNING!
Du möts av färdigbyggda banor och en peppande instruktör. Du kan välja den nivå som passar dig och din hund då banorna möjliggör flera olika vägval. .  Fokus ligger på teknik / byten/ handling  och banvandring /bananalyser samt framför allt ha super-roligt ihop med sin hund i ett inspirerande agilitygäng!
Banorna har en nivå från "blåbär" till hoppklass 1 & 2. 
 
Krav: genomgått agility steg 2 alternativt  att du och din hund har motsv. erfarenhet.
Pris: 2.350:- / 5 gånger / 13 tim
Önskar du "egen" plats för ytterligare familjehund:
Rabatt 350:-/ hund. 
Avslutad:
23:90  apr -juni ( full )
23:93  aug -okt. ( Full )


Återkommer vår-24

PRIVAT TRÄNING
MYCKET UPPSKATTAD MÖJLIGHET!

Läggs upp och skräddartsys helt  efter dina önskemål med 100 % fokus på dig o din hund. Passar både valp och äldre hund. 
Vardagar 800:-/tim
Helg/helgdagar & kvällar: 900:-/tim.
Första besöket tar ca 1½ timme.
Vill fler träna ihop kan det ordnas.  Maila ditt önskemål/behov till  eva@sognevik.se  så bokar vi en tid.
Enskild träning i agility:
Tillkommer 150:- för planering & framplockning av hinder.
Kan även ordnas för grupp. Se ytterligarte under "kursbeskrivningar"

FREDAGS-LYX-PROMENADER 
LYX-fredagar för oss
2-benta och våra kära
4-benta. Vi möts upp på olika smultron-
ställen som ger oss fina naturupplevelser  med mestadels okopplade hundar som följer oss fint under vår vandring. Ibland tar vi en paus och lyx-fikar på ett cafe',  annars ur medhavd matsäck. Mycket tid för trevligt småprat och sträckan vi går varierar, ca 3 -5 km. Egen bil alt. samåkning till de olika mötesplatserna. 
Pris: 350:-/ tillfälle. 

För ytterligare familjehund: 50:-/hund.
Krav: viltren vänlig hund som kan följa gruppen okopplad. 

Anmäl via mail till varje enskilt tillfälle.
Avslutad:
23:70  Rosersbergs slottspark 26/5 
23:71 Ubbysjön 25/8
23.72 Lindholmen 13/10 


Fredags-LYX 
Nr 23:73   24/11 kl. 11.00. Kårstaskogen AKTIVERINGSKURS  - 3 kurstillfällen. 
Kursen passar allt från den yngre hunden till den äldre, en rolig "gott-o-blandad-kurs".
Ta alltid med fika!

1. Tunnlar - en skojig grundträning.  Tunnlarna läggs succesivt samman till enkla serier bestående av korta och längre tunnlar. Bra miljö- och socialträning.  Utmärkt med 2 förare / hund. 
2. Spår - intro till personspår på fält o skog.
Ev. även hundlek.
3. Aktiveringspromenad  i skogen med roliga sakletnings- & personsök-övningar. 

Pris: 1.600:- / 3 ggr / 7 tim
 Planeras ev. vår -24.

Spårkurs- GRUNDKURS  
3 ggr x ca 10-11 tim / 4-6 hundar.
Pris 2.100:- 
Avslutad: kursnr. 23:60 aug-sep  (full )


Spårkurs -FORTSÄTTNING 
2 x 3 tim. 4 - 6 hundar. Krav: gått grundkursen.
Pris: 1.500:-
Ej planerad 

Sökkurs
Introduktionskurs 2 x 3 tim
Pris: 1400:-,  4 - 6 hundar. 

Krav: en medhjälpare per ekipage, namn på medföljande bifogas intresseanmälan. 
Tar emot intresseanmälningar